Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předmět občanskoprávních vztahů

Předmět je přímý a druhotný. Předmětem přímým se rozumí lidské chování, jímž se realizují práva a povinnosti stran neboli chování subjektů podle svých práv a povinností. Předmětem druhotným je to, čeho se toto chování subjektů týká a co je zakotveno v §118.

Podle § 118 jsou předmětem občanskoprávních vztahů:
·         věci
·         byty a nebytové prostory jako jednotky podle § 1 n. zákona č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
·         práva, pokud to jejich povaha připouští
·         jiné majetkové hodnoty, pokud to rovněž povaha připouští
Pojem věci občanský zákoník v § 118 nedefinuje. Má však na mysli toliko hmotné předměty (res corporales) za předpokladu, že jsou ovladatelné a užitečné, to je, že slouží potřebám lidí.
Byty a nebytové prostory mají dvojí právní povahu. Zpravidla jsou jen prostou částí domu, v němž se nalézají, takže nejsou samostatnými předměty občanskoprávních vztahů, jak má na mysli § 118 odst.2.
Právo a povinnost může být předmětem občanskoprávního vztahu, připouští-li to jeho povaha, a nepochybně též, připouští-li to povaha právního vztahu.
Jiné majetkové hodnoty mohou být předmětem práv a povinností za obdobné podmínky jako práva, tehdy, jestliže to připouští jejich povaha. Lze vyčíst, že jde o hodnoty majetkové, o jiný předmět než věc v právním smyslu, než byt či nebytový prostor anebo právo.
K jiným majetkoprávním hodnotám patří i nehmotné hodnoty, které nemají žádný hmotný substrát patří k nim například:
·         autorská díla komunikovaná jinak než zachycením na hmotném médiu (například improvizovaná hudební skladba, autorem přednesená báseň, vědecká přednáška.
·         přírodní síly (energie)